Sakız Adası Tarihi

Sakız Adası Tarihi
Chios History, Chios, Greece
  • Chios History, Chios, Greece
  • Chios History, Chios, Greece
  • Chios History, Chios, Greece
  • Chios History, Chios, Greece
  • Chios History, Chios, Greece

Adanın tarihi Tunç Devri'nden başlar. Tunç Devri'nden sonra adaya Yunan Devletleri gelmiştir.

Milattan önce 8. yüzyılda, Homeros, efsanevi destanları (İlyada ve Odessa) yazan ünlü Yunan yazar, Sakız Adasında doğmuştur.

Milattan önce 495 yılında Persler adaya saldırmışlardır. Bu olaydan birkaç yıl sonra ada Atinalı askerler tarafından geri alınmıştır.

Roma imparatoru Tiberius, adaya bol miktarda yardım etmiş, adanın depremlerden aldığı hasarın onarılması için çalışmıştır.

Bizans döneminde, Bizans imparatorunun yaptığı iyiliklere rağmen ada Venediklilerin olmuştur. Ondan sonra gelen Cenovalılar, Osmanlı Devleti 1566 yılında adayı işgal edene kadar korumuşlardır.

Osmanlı döneminde adada çıkan bir ayaklanma sonucu 25.000 kişi öldürülmüş, 47.000 kişi köle olarak kullanılmıştır. Sakız adası katliamı ünlü ressam Delacroix'e ilham vermiştir, ressam da bu ilhamı, 'La massacre de Chios' tablosunu yaparak kullanmıştır.

 

Sakız Adası'nın dönüm noktaları

  • Nea Moni, Dokuzuncu Konstantin'den kalan eşsiz mozaiklerle donatılmış bir manastırdır.
  • Sakız Adası Bizans Arkeoloji Müzesi : Vrontados köyü, özgün bir Paskalya kutlamasının yapıldığı yerdir. Adada bulunan iki rakip kilisenin takımları, kiliselerin içerisinde Paskalya töreni sürerken, diğer kilisenin çan kulesine on binlerce ev yapımı roketler atarlar, bu kutlamaya "rouketopolemos" denir, yani "Paskalya Kilise Savaşı".
  • Sakız adasında 14 jenerasyonun kullandığı ve bir aile geleneğine dönüşmüş, küçük bir kilise bulunmaktadır. Kilisenin kayıtları, milattan önce 10. yüzyıla kadar gitmektedir.